Horná Potôň - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés

Vážení občania!

Obec Horná Potôň dáva na vedomie obyvateľom, ktorí v roku 2023 nadobudli nehnuteľnosť kúpou, zdedením alebo predali nehnuteľnosť a to rodinný dom, pozemok, garáž, chatu alebo iné stavby, alebo dostali stavebné povolenie, skolaudovali budovy, prípadne vzali pozemky do vlastného užívania, že sú povinní podať priznanie dane na nehnuteľnosť najneskôr do 31. januára 2024 na tunajšom obecnom úrade.

Ďalej oznamujeme majiteľom psov ktorí sú platiteľmi dane za psa, že v prípade ak v držaní psa nastala zmena v roku 2023, aby zmenu nahlásili na obecnom úrade. Obyvatelia, ktorí, sú vlastníkmi psa a ešte nepodali priznanie dane na psa, sú tiež povinní podať priznanie do 31. januára 2024.

Ďakujeme!

 

Tisztelt Lakosok!

A községihivatal ezúton tudatja azon lakosokkal, akik a 2023-as évben bármilyen ingatlant, földet, házat, garázst, lakást, egyéb ingatlant vásároltak, eladtak, örököltek vagy építkezési és lakhatási engedélyt kaptak, valamint visszaigényelték földjeiket, hogy azok a bevallást az ingatlanadóra kötelesek leadni a kőzségházán  legkésőbb 2024. január 31-ig.

Továbbá felkérjük azon kutya tulajdonosokat, akik kutyaadót fizetnek, hogy ha a kutyatartásban bármilyen változás történt, azt is szíveskedjenek úgyszintén bejelenteni.

Köszönjük!

Dátum vloženia: 27. 12. 2023 9:38
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 12. 2023 9:41
Autor: Správca Webu