Menu

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 7. 2023

Zmluva o nájme bytu

590/A/8-1

1 542,72 EUR

Roland Renczés

Obec Horná Potôň

1. 2. 2023

Zmluva o nájme bytu

590/A/2

1 530,00 EUR ročne

Ján Cséfalvay a Mónika Cséfalvay

Obec Horná Potôň

29. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

590/A8

1 542,72 EUR ročne

Roland Renczes a Sabina Renczesová

Obec Horná Potôň

9. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

590/A7

2 528,16 EUR ročne

Gabriel Horváth a Žaneta Horváthová

Obec Horná Potôň

8. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

590/A/1

1 372,08 EUR ročne

Margit Kiss

Obec Horná Potôň

8. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

590/A6

1 770,48 EUR ročne

Adrián Stefankovics rod. Stefankovics,

Obec Horná Potôň

8. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

590/A3

1 770,48 EUR ročne

Anton Bozó a Beáta Grófová

Obec Horná Potôň

8. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

590/A5

1 530,00 EUR ročne

Margita Koszorúsová

Obec Horná Potôň

28. 10. 2022

Zmluva o nájme bytu

590/A9

1 616,76 EUR ročne

Tamás Karácsony, Nikoleta Vargová

Obec Horná Potôň

15. 8. 2022

Zmluva o nájme bytu (§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)

590/A4

2 310,00 EUR ročne

Jozef Kiss

Obec Horná Potôň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.