Menu

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 11. 2023

Zmluva o spolupráci

2023/34

4 500,00 EUR

Obec Horná Potôň

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnzch vecí a rodiny SR

21. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

2023/33

900,00 EUR

Obec Horná Potôň

Topset solutions s.r.o

21. 11. 2023

Zmluva o aktualizácii programov, systemovej podpore a licenčná zmluva

2023/32

162,00 EUR

Obec Horná Potôň

Topset solutions s.r.o

9. 11. 2023

Darovacia zmluva

2023/31

100,00 EUR

Artis Jókai o.z.

Obec Horná Potôň

27. 10. 2023

Kúpna zmluva

2023/30

1 190,00 EUR

Alexander Ambruš a Regina Kertészová

Obec Horná Potôň

25. 10. 2023

Kúpna zmluva

2023/29

170,00 EUR

Rigóová Anna

Obec Horná Potôň

18. 10. 2023

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kataegórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 19.08.2005

2023/28

Neuvedené

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

18. 10. 2023

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kataegórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 14.10.2016

2023/27

Neuvedené

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

18. 10. 2023

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kataegórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 19.08.2005

2023/26

Neuvedené

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

18. 10. 2023

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kataegórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 16.08.2007

2023/25

Neuvedené

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

18. 10. 2023

Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kataegórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 16.11.2016

2023/24

Neuvedené

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

18. 10. 2023

Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kataegórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 01.01.2019

2023/23

Neuvedené

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

11. 10. 2023

Dohoda č. 23/04/010/16

2023/22

Neuvedené

Obec Horná Potôň

Úrad práce, soc vecí a rod.

5. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2023/21

3 840,00 EUR

Ladislav Hervay

Obec Horná Potôň

20. 9. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

2023/20

5 200,00 EUR

Obec Horná Potôň

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

6. 9. 2023

Zmluva o pskytovaní služieb, uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

2023/18.

Neuvedené

Ugróczky Karol

Obec Horná Potôň

6. 9. 2023

Zmluva o zradení vecných bremien

2023/19

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Potôň

27. 8. 2023

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny

2023/17

Neuvedené

Obec Horná Potôň

Západoslovenská distribučná a.s.

7. 8. 2023

Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorínov

2023/16

1 399,68 EUR

Obec Horná Potôň

Topset solutions s.r.o

31. 7. 2023

ZMLUVA O UVEREJNENÍ INZERCIE (QUO-85388-R8K9/2)

2023/15

333,68 EUR

Obec Horná Potôň

MEDIATEL spol. s r.o.

24. 7. 2023

Zmluva č. 2023/OBC/R/S/DS/0023 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zme

2023/14

500,00 EUR

Obec Horná Potôň

Trnavský samosprávny kraj

24. 7. 2023

Zmluva č. 2023/OBC/R/K/DS/0009 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zme

2023/13

500,00 EUR

Obec Horná Potôň

Trnavský samosprávny kraj

12. 7. 2023

Zmluva o vystúpení

2023/12

700,00 EUR

Arizóna

Obec Horná Potôň

28. 6. 2023

Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu

2023/11

Neuvedené

Obec Horná Potôň

ROVAMI zber s.r.o

12. 6. 2023

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny

2023/10

Neuvedené

Obec Horná Potôň

Západoslovenská distribučná a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 225