Horná Potôň - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Vedenie obce

s

Tivadar
Bc. Tivadar Sidó
Kontakt: 031/6270118
starosta@hornapoton.sk

 

p

ZÁSTUPCA STAROSTU:

Karácsony
Ing. Győző Karácsony
gyozo.karacsony@hornapoton.sk

 

POSLANCI OZ OBCE HORNÁ POTÔŇ 2022-2026


Allo
Adrian Álló

volebný obvod č. 1 – Horná Potôň
adrian.allo@hornapoton.sk

 

Horváth
RSDr. Jozef Horváth,
volebný obvod č. 1 – Horná Potôň
jozef.horvath@hornapoton.sk

 

Zsolt
Zsolt Szücs

volebný obvod č. 1 – Horná Potôň
zsolt.szucs@hornapoton.sk

 

Karácsony
Ing. Győző Karácsony
volebný obvod č. 2 – Benkova Potôň
gyozo.karacsony@hornapoton.sk

 

 


Mgr. Silvia Pápay
volebný obvod č. 2 – Benkova Potôň
silvia.papay@hornapoton.sk

 

 

Rampaško
Július Rampasko
volebný obvod č. 2 – Benkova Potôň
julius.rampasko@hornapoton.sk

 

Csiba
György Csiba

volebný obvod č. 3 – Čečínska Potôň
gyorgy.csiba@hornapoton.sk

 

Horváth
Balázs Horváth

volebný obvod č. 3 – Čečínska Potôň
balazs.horvath@hornapoton.sk

 

Horváth
Lajos Horváth

volebný obvod č. 3 – Čečínska Potôň
lajos.horvath@hornapoton.sk

 

KOMISIE OZ NA VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 - 2026 


Komisia pre financie

predseda: Ing. Győző Karácsony
podpredseda: Július Rampasko


Komisia výstavby a územného plánovania


predseda: Adrian Álló
podpredseda: Balázs Horváth

Komisia sociálnych vecí, verejného poriadku a kultúry


predseda: RSDr. Jozef Horváth
podpredseda: Zsolt Szűcs


Komisia pre školstvo, mládež a šport


predseda: Mgr. Silvia Pápay
podpredseda: György Csiba