Horná Potôň - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Vedenie obce

Bc. Tivadar Sidó
Starosta obce
starosta@hornapoton.sk


Győző Karácsony
Zástupca starostu


Ing. Sybila Szabóová
Hlavný kontrolór
kontrolor@hornapoton.sk