Menu

Obecné zastupiteľstvo - audio záznamy

az

3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horná Potôň konaného dňa 15.06.2023

Zasadnutie OZ Horná Potôň 02.05.2023