Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 2. 2020

01/2020

Zvýšenie kapacity materskej školy HP

990,00 EUR deväťstodeväťdesať

TORVEL s.r.o.

Obec Horná Potôň

11. 3. 2020

02/2020

Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu obce HP

4 700,00 EUR štyritisícsedemsto

LINEAR PROJEKT, s.r.o.

Obec Horná Potôň

9. 8. 2019

01/2019

Externý projektový manažment

800,00 EUR osemsto

obstaráme, s.r.o.

Obec Horná Potôň

9. 8. 2019

02/2019

Stavebný dozor

500,00 EUR päťsto

obstaráme, s.r.o.

Obec Horná Potôň

20. 8. 2018

02/2018

Týždenník Vasárnap

bez ceny

DUELL PRESS Vasárnap

Obec Horná Potôň

20. 8. 2018

03/2018

Stavebné práce na základe rozpočtu zo dňa 09.07.2018

bez ceny

BL STAV. sr.t.o.

Obec Horná Potôň

25. 7. 2018

01/2018

Dodanie zariadenia materskej školy

bez ceny

Herman SK, spol.s.r.o

Obec Horná Potôň

1. 10. 2018

04/2018

Záhradný kompostér

bez ceny

JRK Slovensko, s.r.o.

Obec Horná Potôň

23. 11. 2018

05/2018

Zariadenie detského ihriska

bez ceny

PLAYSYSTEM s.r.o.

Obec Horná Potôň

20. 8. 2021

09/2021

Interiérové vybavenie

Podľa ponuky

NOMIland, s.r.o.

Obec Horná Potôň

20. 8. 2021

10/2021

Vybavenie lôžok MŠ

Podľa ponuky

NOMIland, s.r.o.

Obec Horná Potôň

20. 8. 2021

11/2021

Didaktické pomôcky

Podľa ponuky

NOMIland, s.r.o.

Obec Horná Potôň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.