Menu

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 2. 2020

01/2020

Zvýšenie kapacity materskej školy HP

990,00 EUR deväťstodeväťdesať

TORVEL s.r.o.

Obec Horná Potôň

11. 3. 2020

02/2020

Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu obce HP

4 700,00 EUR štyritisícsedemsto

LINEAR PROJEKT, s.r.o.

Obec Horná Potôň

9. 8. 2019

01/2019

Externý projektový manažment

800,00 EUR osemsto

obstaráme, s.r.o.

Obec Horná Potôň

9. 8. 2019

02/2019

Stavebný dozor

500,00 EUR päťsto

obstaráme, s.r.o.

Obec Horná Potôň

10. 11. 2021

03210070

Fiat Fiorino Cargo SX N1 1,3 MTJ

13 684,00 EUR

Dunauto DS s.r.o.

Obec Horná Potôň

17. 12. 2021

17/2021

Objednávka

cena podľa zmluvy

Bioprodukt DUnajský Klátov, s.r.o.

Obec Horná Potôň

20. 8. 2018

02/2018

Týždenník Vasárnap

bez ceny

DUELL PRESS Vasárnap

Obec Horná Potôň

20. 8. 2018

03/2018

Stavebné práce na základe rozpočtu zo dňa 09.07.2018

bez ceny

BL STAV. sr.t.o.

Obec Horná Potôň

25. 7. 2018

01/2018

Dodanie zariadenia materskej školy

bez ceny

Herman SK, spol.s.r.o

Obec Horná Potôň

1. 10. 2018

04/2018

Záhradný kompostér

bez ceny

JRK Slovensko, s.r.o.

Obec Horná Potôň

23. 11. 2018

05/2018

Zariadenie detského ihriska

bez ceny

PLAYSYSTEM s.r.o.

Obec Horná Potôň

20. 8. 2021

09/2021

Interiérové vybavenie

Podľa ponuky

NOMIland, s.r.o.

Obec Horná Potôň

20. 8. 2021

10/2021

Vybavenie lôžok MŠ

Podľa ponuky

NOMIland, s.r.o.

Obec Horná Potôň

20. 8. 2021

11/2021

Didaktické pomôcky

Podľa ponuky

NOMIland, s.r.o.

Obec Horná Potôň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.