Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 6. 2022

Zmluva o nájme bytu (§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)

591/A4

2 472,24 EUR ročne

Szücsová Katarína

Obec Horná Potôň

15. 6. 2022

Zmluva o nájme bytu (§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)

591/B5

1 565,52 EUR ročne

Peter Wiederman

Obec Horná Potôň

15. 6. 2022

Zmluva o nájme bytu (§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)

591/B6

1 812,18 EUR ročne

Jácint Pollák

Obec Horná Potôň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.