Menu

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 5. 2024

Zmluva o nájme bytu

591/A/6

1 812,48 EUR

Bc. Katarína Tóthová

Obec Horná Potôň

20. 12. 2023

Zmluva o nájme bytu

591/B/8-1

1 578,72 EUR

Bozó Kristóf

Obec Horná Potôň

20. 12. 2023

Zmluva o nájme bytu

591/B/6

1 812,48 EUR

Alžbeta Kozmová

Obec Horná Potôň

5. 10. 2023

Zmluva o nájme bytu

590/A/2-1

1 565,52 EUR

Kristína Podroužeková rod. Lukácsová

Obec Horná Potôň

29. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

591/B1

1 367,88 EUR ročne

Jozef Vajkúny

Obec Horná Potôň

29. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

591/B3

1 812,48 EUR ročne

Richard Szűcs

Obec Horná Potôň

29. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

591/B/5

1 565,52 EUR ročne

Alica Kubíková a Ádám Kubík

Obec Horná Potôň

21. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

591/B/8

1 578,72 EUR ročne

Alžbeta Kozmová

Obec Horná Potôň

9. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

591/A8

1 578,72 EUR ročne

Zoltán Cséfalvay

Obec Horná Potôň

8. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

591/A3

1 812,48 EUR ročne

Kitti Kalmárová

Obec Horná Potôň

8. 12. 2022

Zmluva o nájme bytu

591/A9

1 839,36 EUR ročne

Márk Méry

Obec Horná Potôň

24. 10. 2022

Zmluva o nájme bytu

591/B9

1 839,36 EUR ročne

Alexander Mezei

Obec Horná Potôň

24. 10. 2022

Zmluva o nájme bytu

591/B7

2 472,24 EUR ročne

Marian Csánó

Obec Horná Potôň

22. 9. 2022

Nájomná zmluva

591/A2

1 556,52 EUR za rok

Obec Horná Potôň

Terézia Véghová, Fördös Tibor

25. 7. 2022

Zmluva o nájme bytu (§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)

591/A1

1 367,88 EUR ročne

Gabriela Reicherová

Obec Horná Potôň

25. 7. 2022

Zmluva o nájme bytu (§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)

591/B4

2 472,24 EUR ročne

Vargová Ildikó

Obec Horná Potôň

25. 7. 2022

Zmluva o nájme bytu (§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)

591/B2

1 565,52 EUR ročne

Katarína Nagyová

Obec Horná Potôň

1. 7. 2022

Nájomná zmluva

591/A5

1 565,52 EUR ročne

Herberger Štefan

Obec Horná Potôň

1. 7. 2022

Nájomná zmluva

591/A6

1 812,48 EUR ročne

Baranyai Jozef a Edita Gállfyová

Obec Horná Potôň

15. 6. 2022

Zmluva o nájme bytu (§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)

591/A4

2 472,24 EUR ročne

Szücsová Katarína

Obec Horná Potôň

15. 6. 2022

Zmluva o nájme bytu (§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)

591/B5

1 565,52 EUR ročne

Peter Wiederman

Obec Horná Potôň

15. 6. 2022

Zmluva o nájme bytu (§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)

591/B6

1 812,18 EUR ročne

Jácint Pollák

Obec Horná Potôň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.