Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 6. 2022

Zmluva o dielo 02/22

2022/016

61 738,31 EUR

TIM IS, s.r.o.

Obec Horná Potôň

27. 6. 2022

Zmluva o dielo č. 23062022

2022/015

46 145,28 EUR

PEGAS EU spol.s.r.o

Obec Horná Potôň

3. 6. 2022

Zmluva o termínovanom úvere

2022/014

bez

Prima banka

Obec Horná Potôň

18. 5. 2022

Zmluva o bežnom účte

2022/013

bez ceny

Obec Horná Potôň

Prima banka

18. 5. 2022

Kúpna zmluva

2022/012

1 284,50 EUR

Nyerges Richard

Obec Horná Potôň

16. 5. 2022

Kúpna zmluva

2022/011

52,50 EUR päťdesiatdva 50/100 eur

Obec Horná Potôň

Zoltán Molnár

12. 5. 2022

Dodatok k zmluve o poskyt. služieb v odpadovom hospodárstve, č. 2/2006

2022/010

cena podľa zmluvy

GULÁZSI s.r.o.

Obec Horná Potôň

4. 5. 2022

Zmluva č. 322 0075

2022/009

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horná Potôň

7. 4. 2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2022/008

cena podľa zmluvy

RECYKLOGROUP, a.s.

Obec Horná Potôň

6. 4. 2022

122182768

2022/007

136,51 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Potôň

6. 4. 2022

122182767

2022/006

136,51 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Potôň

6. 4. 2022

122182852

2022/005

136,51 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Potôň

6. 4. 2022

122182770

2022/004

136,51 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Potôň

6. 4. 2022

122182782

2022/003

136,51 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Potôň

6. 4. 2022

122182785

2022/002

136,51 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Potôň

6. 4. 2022

122182781

2022/001

136,51 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Potôň

24. 3. 2022

Dodatok č.1

Dodatok č. 1

13 903,20 EUR

Hexotech s.r.o.

Obec Horná Potôň

18. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmúv z www stránok na Centrolny register zmlúv

CRZ-86-02-2022-Sk

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Galileo Corporation s.r.o.

8. 3. 2022

Licečná zmluva

Dodatok č. 2 k lic.zmluve č. U2350/2020

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

MADE spol. s.r.o.

4. 3. 2022

"Modernizácia závlahového syst.fut. ihriska obce HP"

Preberací rotokol k faktúre FV22003

bez ceny

Solarpark Komárno, s.r.o.

Obec Horná Potôň

22. 2. 2022

Zmluva o prevádzkovaní

41/01/07758/22

bez ceny

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Horná Potôň

22. 2. 2022

Zmluva o dielo + Rozpočet

Zmluva o dielo

15 355,20 EUR Pätnásťtisíctristopäťdesiatpäť EUR 20/100 centov

Bozó s.r.o.

Obec Horná Potôň

21. 2. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

cena podľa zmluvy

Solarpark Komárno, s.r.o.

Obec Horná Potôň

31. 1. 2022

Zmluva a zriadení vecných bremien

Zmluva a zriadení vecných bremien

bezodplatne

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Potôň

19. 1. 2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

10 024,00 EUR desaťtisíc dvadsaťštyri eur

Tibor a Katarína Kovács

Obec Horná Potôň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 144