Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 11. 2020

Rámcová zmluva o servise

MS 30/2020

Podľa ponuky

Obec Horná Potôň

Velcon spol. s.r.o.

12. 11. 2020

Zmluva o spolupráci - Dotácia MPSVaR SR 2020 HP

Zmluva o spolupráci

cena podľa zmluvy

TRIUS FINANCE, s.r.o.

Obec Horná Potôň

9. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Ministerstvo financií SR

3. 11. 2020

Zmluva o poskytnutí podpory

147064 08U01

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Environmentálny fond

19. 10. 2020

O pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 20/04/010/42

bez ceny

Obec Horná Potôň

Úrad práce, soc vecí a rod.

15. 10. 2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech trete

bezodplatne

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Potôň

1. 10. 2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmule o dielo

cena podľa zmluvy

Vodohospodárske stavby a.s.

Obec Horná Potôň

24. 9. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Galileo Corporation s.r.o.

24. 9. 2020

číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/G898

Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Ministerstvo životného prostredia SR

24. 9. 2020

Dodatok č.001 k Zmluve 9106578507

Dodatok č.001 k Zmluve 9106578507

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

24. 9. 2020

Dodatok č.002 k Zmluve 9106126131

Dodatok č.002 k Zmluve 9106126131

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

24. 9. 2020

Dodatok č.002 k Zmluve 9106101164

Dodatok č.002 k Zmluve 9106101164

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

24. 9. 2020

Dodatok č.003 k Zmluve 9105647514

Dodatok č.003 k Zmluve 9105647514

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

24. 9. 2020

Dodatok č.003 k Zmluve 9100070914

Dodatok č.003 k Zmluve 9100070914

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

24. 9. 2020

Dodatok č.003 k Zmluve 9103361105

Dodatok č.003 k Zmluve 9103361105

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

24. 9. 2020

Dodatok č.003 k Zmluve 9100070930

Dodatok č.003 k Zmluve 9100070930

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

24. 9. 2020

Dodatok č.003 k Zmluve 9100070940

Dodatok č.003 k Zmluve 9100070940

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

14. 9. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

817511001-2-2020

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Železnice SR

11. 9. 2020

Všeobecné úverové podmienky

Príloha k zmluve o úvere

cena podľa zmluvy

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Horná Potôň

11. 9. 2020

Dodatok č.2 k Zmluve o splátkovom úvere pre samosprávy č. 3002/18/015

Dodatok č.2 k Zmluve o úvere

cena podľa zmluvy

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Horná Potôň

8. 9. 2020

Zmlva o dielo

Zmluva o dielo

13 903,20 EUR

Hexotech s.r.o.

Obec Horná Potôň

25. 8. 2020

Mandátna zmluva

MBK - 010/2020

85,00 EUR osemdesiatpäť euro

3code s.r.o.

Obec Horná Potôň

3. 8. 2020

Zmlva o dielo

07/2020

14 500,00 EUR štrnásťtisícpäťsto eur

TIM IS, s.r.o.

Obec Horná Potôň

22. 7. 2020

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do

50,00 EUR päťdesiat

Obec Horná Potôň

Občianske združenie Dogazyl

26. 6. 2020

Zmluva o dielo KB-016/2020

Zmluva o dielo KB-016/2020

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

3code s.r.o.

Obec Horná Potôň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 52