Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

cena podľa zmluvy

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

18. 2. 2021

Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve o zneškodnení odpadu zo dňa 13.10.2009

Dodatok č. 6

cena podľa zmluvy

PURA, spol. s.r.o.

Obec Horná Potôň

16. 2. 2021

Dodatok

Dodatok č. 1

Podľa ponuky

Obec Horná Potôň

Natur-Pack, a.s.

15. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

cena podľa zmluvy

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

8. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

cena podľa zmluvy

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

29. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

bez ceny

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

28. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Slovak Telekom

25. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

bez ceny

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

25. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Slovak Telekom

4. 1. 2021

Zmluva

2/1000157069

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

17. 12. 2020

Dodatok č. 5 k Zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/G898

Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Ministerstvo životného prostredia SR

17. 12. 2020

Zmluva o dielo

378/2020/02

61 295,36 EUR šestdesiatjedentisícdvestodeväťdesiatpäť a 36/100 EUR

Vodohospodárske stavby a.s.

Obec Horná Potôň

14. 12. 2020

Zmluva o spolupráci

OPKZP-PO2-SC211-2020-62

1 100,00 EUR tisícsto EUR

TRIUS FINANCE, s.r.o.

Obec Horná Potôň

8. 12. 2020

Zmluva

20120301

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Fidelity Trade, s.r.o.

7. 12. 2020

Dohoda

20/04/54X/44

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Úrad práce, soc vecí a rod.

7. 12. 2020

Licenčná zmluva

U2350/2020

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

MADE spol. s.r.o.

27. 11. 2020

Rámcová zmluva o servise

MS 30/2020

Podľa ponuky

Obec Horná Potôň

Velcon spol. s.r.o.

12. 11. 2020

Zmluva o spolupráci - Dotácia MPSVaR SR 2020 HP

Zmluva o spolupráci

cena podľa zmluvy

TRIUS FINANCE, s.r.o.

Obec Horná Potôň

9. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Ministerstvo financií SR

3. 11. 2020

Zmluva o poskytnutí podpory

147064 08U01

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Environmentálny fond

19. 10. 2020

O pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 20/04/010/42

bez ceny

Obec Horná Potôň

Úrad práce, soc vecí a rod.

15. 10. 2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech trete

bezodplatne

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Potôň

1. 10. 2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmule o dielo

cena podľa zmluvy

Vodohospodárske stavby a.s.

Obec Horná Potôň

24. 9. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Galileo Corporation s.r.o.

24. 9. 2020

číslo zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/G898

Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Ministerstvo životného prostredia SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 68