Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 1. 2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

10 024,00 EUR desaťtisíc dvadsaťštyri eur

Tibor a Katarína Kovács

Obec Horná Potôň

13. 1. 2022

Dodatok č.1

dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere pre samos

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Československá obchodná banka, a.s.

13. 1. 2022

dodatok č. 2

dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere pre samos

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Československá obchodná banka, a.s.

13. 1. 2022

dodatok č. 3

dodatok č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere pre samos

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Československá obchodná banka, a.s.

3. 1. 2022

Zmluva o dielo + Rozpočet, krycí list rozpočtu, rekapitulácia rozpočtu

Zmluva o dielo + Rozpočet, krycí list rozpočtu, re

cena podľa zmluvy

EKOM PLUS, s.r.o.

Obec Horná Potôň

20. 12. 2021

Dodatok č.1

Dodatok č. 1 k Dohode č. 21/04/054/125

cena podľa zmluvy

Úrad práce, soc vecí a rod.

Obec Horná Potôň

17. 12. 2021

Objednávka

Objednávka 18/2021

cena podľa zmluvy

BL STAV. sr.t.o.

Obec Horná Potôň

17. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 920,00 EUR jedentisícdeväťstodvadsať

BILDAN, s.r.o.

Obec Horná Potôň

16. 12. 2021

Dodatok č.1

Dodatok č.1

cena podľa zmluvy

PURA, spol. s.r.o.

Obec Horná Potôň

6. 12. 2021

Zmluva o vydaní a používaní mandatného certifikátu

RA-SNCA/20190366

cena podľa zmluvy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Horná Potôň

2. 12. 2021

Zmluva o kontokorentnom úvere

0818/21/08767

30 000,00 EUR

Obec Horná Potôň

Československá obchodná banka, a.s.

29. 11. 2021

DOHODA č. 21/04/054/125

Dohoda 21/04/054/125

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Úrad práce, soc vecí a rod.

10. 11. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A18332852

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Orange Slovensko, a.s.

5. 11. 2021

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Mesto Veľký Meder

27. 10. 2021

DOHODA č. 21/04/010/25

21/04/010/25

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Úrad práce, soc vecí a rod.

22. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

13368/2021

11 000,00 EUR jedenásťtisíc Eur

Obec Horná Potôň

Min.práce, soc.vecí a r SR

6. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

0410-2021

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

Obec Horná Potôň

Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper

27. 9. 2021

DOHODA č. 21/04/054/96

21/04/054/96

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Úrad práce, soc vecí a rod.

17. 9. 2021

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Občianske združenie Dogazyl

16. 8. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

00747/2021-PKZO-B40044/21.00

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

SR zastúpená Slovenským pozemkovým fondom

3. 8. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

cena podľa zmluvy

INKUBÁTOR KOMÁRNO

Obec Horná Potôň

27. 7. 2021

DOHODA

21/4/054/24

Podľa ponuky

Obec Horná Potôň

Úrad práce, soc vecí a rod.

15. 7. 2021

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Podľa ponuky

Obec Horná Potôň

BBAU s.r.o.

6. 7. 2021

Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu

Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu

cena podľa zmluvy

PURA, spol. s.r.o.

Obec Horná Potôň

26. 5. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

cena podľa zmluvy

Alexander Elek

Obec Horná Potôň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 120