Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

cena podľa zmluvy

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

11. 5. 2021

Zmluva č. 321 0082

321 0082

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Horná Potôň

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

30. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

cena podľa zmluvy

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

23. 4. 2021

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy

3002/21/001

cena podľa zmluvy

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Horná Potôň

22. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

cena podľa zmluvy

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

22. 4. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 22.1.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 22.1.2021

cena podľa zmluvy

HYCOPROJEKT, a.s.

Obec Horná Potôň

19. 4. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

206,50 EUR dvestošesť eur a 50/100

Silvester Csáki

Obec Horná Potôň

16. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

cena podľa zmluvy

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

13. 4. 2021

Zámenná zmluva

Zámenná Zmluva

cena podľa zmluvy

K§K Businnes Investment s.r.o

Obec Horná Potôň

12. 4. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

cena podľa zmluvy

BL STAV. sr.t.o.

Obec Horná Potôň

9. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

cena podľa zmluvy

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

1. 4. 2021

Mandátna zmluva

MBK-012/2021

85,00 EUR osemdesiatpäť

DesigNet, s.r.o.

Obec Horná Potôň

31. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

cena podľa zmluvy

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

26. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Podľa ponuky

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

24. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2350/2020

Dodatok č. 1

Podľa ponuky

Obec Horná Potôň

MADE spol. s.r.o.

23. 3. 2021

Zmluva o pripojení odberného elelktrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122067403

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Západoslovenská distribučná a.s.

19. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Podľa ponuky

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

17. 3. 2021

Zmluva o pripojení odberného elelktrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122067406

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Západoslovenská distribučná a.s.

12. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

cena podľa zmluvy

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

5. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

cena podľa zmluvy

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

1. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Podľa ponuky

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

1. 3. 2021

Dodatok č. 6 k Zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/G898

Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Ministerstvo životného prostredia SR

22. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

cena podľa zmluvy

Zš Ármina Vámbéryho DS

Obec Horná Potôň

18. 2. 2021

Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve o zneškodnení odpadu zo dňa 13.10.2009

Dodatok č. 6

cena podľa zmluvy

PURA, spol. s.r.o.

Obec Horná Potôň

16. 2. 2021

Dodatok

Dodatok č. 1

Podľa ponuky

Obec Horná Potôň

Natur-Pack, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 91