Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 11 .2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverryhodných služieb

6967/2019

Neuvedené

Obec Horná Potôň

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

11. 11 .2019

Kanalizácia obce HP

1349908 08U01

cena podľa zmluvy

Environmentálny fond

Obec Horná Potôň

21. 11 .2019

Zmluva o poskytovaní technickej služby

191118_2/14HP-ZoTS

Podľa ponuky

MAXNETWORK s.r.o

Obec Horná Potôň

22. 11 .2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 470,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Horná Potôň

22. 11 .2019

ZMLUVA O DIELO

191118/14HP

6 823,15 EUR

Obec Horná Potôň

MAXNETWORK s.r.o

25. 11 .2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Epic Partner a.s.

25. 11 .2019

Zmluva o výpožičke

KRHZ-TT-2019/394-038

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

SR zast.Ministerstvo vnútra

27. 11 .2019

Zmluva o zneškodnení odpadu uložením na skládke odpadov

Zmluva o zneškodnení odpadu uložením na skládke od

Neuvedené

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídle v Šamoríne

Obec Horná Potôň

6. 12 .2019

Dodatok k Zmluve DZ311071T22801

Dodatok č.1 (Z311071T228)

cena podľa zmluvy

Obec Horná Potôň

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

6. 12 .2019

Dodatok č. 5

Dodatok č. 5

bez ceny

PURA, spol. s.r.o.

Obec Horná Potôň

20. 12 .2019

Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 349/2018

Dodatok č.3

cena podľa zmluvy

Vodohospodárske stavby a.s.

Obec Horná Potôň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.